Prowadzenie firmy sprzątającej biura, mieszkania i inne różnego rodzaju obiekty to świetny pomysł na udany biznes. Coraz więcej klientów korzysta z usług świadczonych przez profesjonalistów. Częstym problemem okazują się jednak pieniądze. Mnóstwo właścicieli potrzebuje dodatkowych funduszy, bez których w wielu przypadkach funkcjonowanie działalności jest niewykonalne. Ogromną szansą są różnego rodzaju dofinansowania. Jak i skąd je uzyskać? Warto poznać odpowiedzi na te pytania.

Dotacje unijne i Urząd Pracy — najczęstsze źródła uzyskiwanych dotacji

Tego rodzaju dofinansowania stały się w ostatnich lat prawdopodobnie najbardziej popularnymi dotacjami w Polsce. Czym to jest spowodowane? Przede wszystkim łatwością dostępu. W Internecie można przeszukać bazę Funduszy Europejskich, dzięki czemu wszystkie aktualne programy przygotowane przez UE są jawne i powszechne. O dofinansowanie można ubiegać się również w Urzędzie Pracy. Na ostateczną decyzję wpływa spełnienie określonych warunków. Należy do nich między innymi nieposiadanie nieregulaminowych zobowiązań cywilnoprawnych oraz brak zarządzania działalnością przez ostatnie dwanaście miesięcy. W większości przypadków trzeba być także zarejestrowanym jako osoba bezrobotna (często przez minimum trzy miesiące).

Stworzony biznesplan

Chcąc uzyskać dofinansowanie, należy mieć szczegółowo opracowany biznesplan. Komisje podejmujące decyzje o przyznaniu dotacji muszą otrzymać w pewnym stopniu “gwarancję”, że dany pomysł na biznes będzie w przyszłości generował przychody. Im lepiej uda przedstawić się argumenty świadczące o realnej możliwości odniesienia sukcesu, tym bardziej szanse na otrzymanie dofinansowania rosną. Dlatego w przypadku braku dostatecznej wiedzy o przygotowaniu koncepcji, lepiej skorzystać z pomocy doradców, gdyż właśnie na tym etapie spora liczba wniosków o dotacje jest odrzucana. Serwis sprzątający to działalność z ogromnym potencjałem zarówno pod względem zysku finansowego, jak i ogólnego rozwoju, więc warto przedstawić ten fakt przy opracowywaniu biznesplanu.

Formularz zgłoszeniowy

Formalności są bardzo istotne i bez ich dopełnienia nie da się otrzymać dofinansowania dla firmy sprzątającej. Formularz zgłoszeniowy to absolutna podstawa. Pominięcie go automatycznie przekreśla jakiekolwiek szanse. Zazwyczaj taki dokument można znaleźć na stronie internetowej wybranego projektu oferującego dotacje. Jego treść może się w pewnym stopniu różnić, ale z reguły większość elementów jest dość powtarzalna. Mowa tu o: 

– imieniu i nazwisku;

– numerze PESEL;

– miejscu zamieszkania;

– podstawowych danych do kontaktu na przykład numerze telefonu;

– wykształceniu;

– aktualnym statusie na rynku pracy;

– sytuacji finansowej;

– charakterze i kategorii działalności;

– argumentach uzasadniających złożenie wniosku;

– wymaganych oświadczeniach na przykład o zapoznaniu się z regulaminem.

Ustalenie wkładu własnego

To bardzo ważny element, ponieważ żadne dofinansowanie nie pokrywa w stu procentach potrzeb finansowych. W praktyce oznacza to, że nie ma żadnego sensu składać wniosku o dotację, skoro posiadany wkład własny jest zbyt mały. Nie dość, że wtedy szanse na uzyskanie dofinansowania znacząco się zmniejszają, to nawet powodzenie w tej kwestii prawdopodobnie stanie się bezużyteczne. Prędzej, czy później (z naciskiem na prędzej) i tak okaże się, że ilość pieniędzy jest niewystarczająca, a kariera firmy będzie musiała się zakończyć. Dlatego należy przeprowadzić dokładną analizę dotyczącą posiadanych środków własnych. Profesjonalizm sprzątania biur i innych przestrzeni charakteryzuje się między innymi zakupem specjalistycznego sprzętu, którego ceny są bardzo wysokie.

Zabezpieczenie zwrotu

Nierealne jest uzyskanie dofinansowania dla serwisu sprzątającego bez zabezpieczenia zwrotu dotacji. Dzięki temu redukuje się ryzyko niewłaściwego wydania środków pieniężnych. Takie zabezpieczenie można zrealizować w kilku formach. Są to między innymi: gwarancje bankowe, zastawy, blokady rachunku bankowego, czy weksle z poręczeniem.

Reasumując, otrzymanie dofinansowania dla firmy sprzątającej biura, mieszkania i inne obiekty jest jak najbardziej możliwe, aczkolwiek trzeba spełnić określone warunki. Najważniejsze z nich przedstawiliśmy w tym artykule. Należy pamiętać, że ewentualne powodzenie lub jego brak praktycznie w całości zależy od przygotowania osoby wnioskującej i jego pomysłu na prowadzenie biznesu.