Sprzątanie klatek schodowych to zadanie, które wymaga nie tylko solidnego sprzętu i skutecznych preparatów, ale także odpowiednich umiejętności. W tym artykule podzielimy się z Wami naszymi sprawdzonymi metodami i technikami, które pomogą Wam utrzymać klatki schodowe w nienagannym stanie.

Klatka schodowa w domu i w bloku

Jeśli zastanawiasz się, jaką powierzchnię obejmuje klatka schodowa, to spieszymy z wyjaśnieniem. Otóż klatka schodowa to pomieszczenie przeznaczone dla schodów, zarówno w domu, bloku, kamienicy, jak i innym budynku składającym się co najmniej kilku poziomów. Zwykle jest to przestrzeń wydzielona ścianami budynku, która służy do pokonywania poziomów budynku.

Klatka schodowa zapewnia dostęp do wszystkich lokali, począwszy od parteru po wyższe piętra. Stąd też klatkę schodową nazywamy często ciągiem komunikacyjnym, zwłaszcza w kontekście architektonicznym. Zalicza się do niego schody i spoczniki pomiędzy piętrami. Co ciekawe, pod względem architektonicznym, korytarze na piętrach nie wchodzą w skład klatki schodowej. Nieco inaczej interpretowane jest to przez zarządców bloków i osiedli mieszkaniowych oraz firmy świadczące usługi sprzątające.

W dalszej części artykułu przyjrzymy się temu, jak wygląda utrzymanie czystości klatek schodowych we wspólnotach mieszkaniowych, czyli w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych.

Kto odpowiada za utrzymanie czystości na terenie wspólnot mieszkaniowych?

Wspólnota mieszkaniowa to zrzeszenie właścicieli lokali w danej nieruchomości. Za porządek na terenie tej nieruchomości odpowiada ona sama. Jednakże wspólnota poprzez uchwałę powinna określić sposób zarządu nieruchomości i powierzyć ten zarząd osobie fizycznej albo prawnej. Najczęściej wspólnoty decydują się powierzyć administrowanie nieruchomością wyspecjalizowanym firmom zewnętrznym, wybierając tym samym zarządcę nieruchomości.

Zgodnie z Ustawą z dnia 01.01.2012 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za utrzymanie czystości na klatkach schodowych, zanieczyszczenia wewnątrz budynku, czy też porządek na terenach zewnętrznych odpowiada zarządca nieruchomości.

Odpowiedzialność zarządcy nie oznacza, że on czy jego pracownicy muszą chwycić za miotłę i mopa. Zarządca z reguły powierza to zadanie wyspecjalizowanym firmom sprzątającym, takim jak Perfect Cleaning.

Dlaczego sprzątanie klatek schodowych jest tak istotne?

Klatki schodowe są przestrzenią wspólną, z której korzystają wszyscy mieszkańcy, ale również goście osób mieszkających w danym budynku. Co za tym idzie, miejsca te są bardzo intensywnie eksploatowane i narażone na niszczenie, szczególnie jesienią, zimą i wiosną, gdy na butach ludzi wchodzących do nieruchomości przenoszone są zanieczyszczenia, brudna woda, czy drobinki soli bądź piasku, wykorzystywanych do walki z zaśnieżonymi chodnikami. Właśnie z tego względu klatki schodowe powinny być regularnie sprzątane.

Dzięki systematycznym i profesjonalnym działaniom mającym na celu utrzymanie czystości na wysokim poziomie możliwe staje się zapewnienie lokatorom i odwiedzającym estetycznych warunków do życia, bezpieczeństwa oraz długiej żywotności wszystkim elementom wyposażenia.

Czystość na klatce schodowej a bezpieczeństwo mieszkańców

Warto podkreślić, że czystość to nie tylko umyte okna i pozamiatane korytarze czy schody, ale także mądre i odpowiedzialne zagospodarowanie przestrzeni. Jest to szczególnie istotne dla bezpieczeństwa lokatorów. Tymczasem, wciąż można spotkać korytarze zastawione zbędnymi przedmiotami, rowerami, starymi akcesoriami czy meblami. O ile nie ma wyznaczonych miejsc na składowanie takich przedmiotów, zarządca nieruchomości powinien egzekwować od ich właścicieli konieczność ich uprzątnięcia.

Klatki schodowe powinny być czyste i niezagracone, co ma niebagatelne znaczenie, gdy dochodzi do sytuacji kryzysowej, w której trzeba wezwać na pomoc karetkę pogotowia, oddział straży pożarnej czy policji. Często dochodzi też do sytuacji, w których niezabezpieczone odpowiednio wyposażenie samo w sobie stanowi dla mieszkańców, szczególnie dzieci, zagrożenie. O utrzymanie porządku w przestrzeni wspólnej powinni więc dbać także sami mieszkańcy.

Jak dbać o czystość na klatce schodowej we wspólnocie?

Podstawowe sprzątanie klatki schodowej obejmuje zamiatanie i mycie podłogi. Można to robić nawet kilka razy tygodniowo, a decyzja o częstotliwości sprzątania powinny być podyktowana nie tylko względami estetyki, ale także bezpieczeństwa. Rozrzucone śmieci, wylane płyny, pozostawione przedmioty mogą stać się przyczyną wypadku, za który odpowiedzialności ponosi zarząd wspólnoty. Oprócz podstawowych czynności dobrą praktyką jest czyszczenie lamperii, balustrady, drzwi. Warto przeprowadzić je co najmniej raz na kilka tygodni. Nieco rzadziej można prowadzić mycie okien — ich czystość nie ma większego wpływ na bezpieczeństwo poruszania się po przestrzeni wspólnej.

Sprzątanie klatek schodowych we wspólnocie — co obejmuje

Do obowiązków administracji budynków w zakresie utrzymania czystości klatek schodowych należy:

  • sprzątanie schodów i podłóg w korytarzach,
  • mycie ścian, okien, drzwi oraz wszystkich akcesoriów,
  • czyszczenie wyposażenia przestrzeni wspólnych.

W ostatnim podpunkcie mowa jest o tablicach ogłoszeniowych, koszach na śmieci, pielęgnacji i konserwacji oświetlenia. Równie ważne są drobiazgowe czynności, takie jak mycie poręczy, uchwytów, kaloryferów czy porządkowanie przestrzeni wokół skrzynek pocztowych oraz samych wind, jeśli te są obecne w budynku. Jak się do tego zabrać?

Zamiatanie i mycie klatek schodowych krok po kroku

Sprzątanie klatki schodowej rozpoczynamy od oceny jej stanu, następnie przygotowujemy niezbędne narzędzia i zabieramy się za prace porządkowe.

Ocena stanu klatki schodowej

Zanim zaczniemy sprzątać, ważne jest, aby dokładnie ocenić stan klatki schodowej. Wszystko, od zużycia podłogi, przez ilość brudu i kurzu, po obecność trudnych do usunięcia plam, powinno być uwzględnione. Taka ocena pozwoli nam dostosować nasze metody sprzątania do konkretnej sytuacji.

Przygotowanie sprzętu i środków czystości

Następnie zajmujemy się przygotowaniem sprzętu i środków czystości. W zależności od stanu klatki schodowej możemy potrzebować różnego rodzaju sprzętu, takiego jak odkurzacze, mopy, płyn do podłogi, płyn do dezynfekcji.

Zamiatanie

Zamiatanie to kolejny krok w naszym procesie sprzątania. Jest to kluczowy etap, który pozwala usunąć większość kurzu i brudu, zanim przystąpimy do mycia podłogi. W tym celu można użyć miotły lub profesjonalnych odkurzaczy, które są skuteczne i niezawodne.

Mycie podłogi

Mycie podłogi to etap, na którym skupiamy się najbardziej. Używamy wysokiej jakości środków czystości, które są skuteczne w usuwaniu brudu, a jednocześnie bezpieczne dla różnych typów posadzki. Staramy się pracować dokładnie i systematycznie, zaczynając od górnych pięter i schodząc w dół.

Usuwanie plam i śladów

Czasami zdarza się, że na klatce schodowej pojawiają się uporczywe plamy lub ślady, które są trudne do usunięcia. W takich przypadkach używamy specjalistycznych środków czystości, które pomagają nam skutecznie poradzić sobie z tym problemem. Każda plama jest inna, dlatego dobrze jest mieć w swoim arsenale różne preparaty i stosować różne metody.

Przegląd końcowy

Po zakończeniu sprzątania przeprowadzamy szczegółowy przegląd. Sprawdzamy, czy wszystkie obszary zostały dokładnie wyczyszczone i czy nie ma żadnych pozostałości brudu, czy plam. Dzięki temu mamy pewność, że nasza praca jest wykonana na najwyższym poziomie.

Powierz sprzątanie klatek schodowych firmie sprzątającej

Złożoność obowiązków związanych z utrzymaniem czystości w przestrzeniach wspólnych sprawia, że coraz więcej administratorów decyduje się na jedno z najbardziej opłacalnych rozwiązań. Nawiązanie współpracy ze sprawdzoną i cenioną przez klientów firmą sprzątającą to sposób wypróbowany przez wiele spółdzielni i cieszący się coraz większą popularnością. Na barkach administratora w takiej sytuacji spoczywa jedynie komunikowanie się z przedstawicielem agencji sprzątającej, ustalanie bieżących obowiązków czy zlecanie dodatkowych prac.

Co więcej, dobra firma sprzątająca dysponuje odpowiednim doświadczeniem, posiada jakościowe środki czystości, które wyróżniają się niezawodnym działaniem, a ponadto do dyspozycji ma profesjonalny sprzęt i akcesoria, dzięki czemu wszelkie prace przebiegają w sposób sprawny, szybki i jakościowy oraz nieuciążliwy dla mieszkańców budynku. Zatrudnienie firmy sprzątającej do sprzątania klatek schodowych to najlepsze wyjście, dla utrzymania czystości.

Wybierz Perfect Cleaning

Firmy sprzątające takie jak nasza oferują bardzo zdywersyfikowane usługi, które obejmują nie tylko sprzątanie, ale również wykonywanie prac konserwacyjnych czy drobnych czynności naprawczych, co z formalnego punktu widzenia administratora jest wyjątkowo korzystne, gdyż większość działań jest on w stanie przeprowadzić we współpracy z jednym podmiotem.

W Perfect Cleaning oferujemy nie tylko sprzątanie bloków, kamienic i innych budynków mieszkalnych, ale też utrzymanie terenów zielonych (w tym koszenie, grabienie), sprzątanie terenów wokół budynku, sprzątanie parkingów i hal garażowych, odśnieżanie i wiele innych usług sprzątania wspólnot mieszkaniowych. Sprawdź naszą ofertę.